Załóż bezpłatne konto. Skuteczny e-mail marketing w zasięgu Twojego biznesu.

Skuteczny e-mail marketing

Szybki i prosty w obsłudze, a zarazem wyposażony w szeroką gamę opcji umożliwiających dotarcie do pożądanej grupy odbiorców. Mailon.pl posiada rozbudowane narzędzia do Tworzenia efektownych wizualnie wiadomości HTML oraz ich personalizacji.

 

Wiedza marketingowca

Ważne informacje

Nasze serwisy

Bezpłatny eKurs

5 sekretów dotyczących skutecznych działań e-mail marketingowych. Zero zobowiązań, 100% satysfakcji.

Imię:
e-mail:

Polityka antyspamowa

Definicja SPAMu

 1. SPAM to niezamówiona informacja handlowa.
 2. informacja handlowa to (zgodnie z A rt 2, ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) "każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi"
 3. Internetowa definicja spamu, obowiązująca w MailOn.pl - Spam jest to wiadomość e-mail zawierająca informacje komercyjne, na której otrzymanie nie wyraził zgody jej adresat.
 4. DOUBLE OPT-IN - dodanie odbiorcy do bazy danych i możliwość wysyłania do niego informacji komercyjnych, po potwierdzeniu przez danego odbiorcę chęci na ich otrzymywanie.
 5. Metoda Double Opt In jest w pełni zgodny z wymaganiami stawianymi przez polskie prawo. Art. 24. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku mówi: "Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny".

Zero tolerancji dla SPAMu

 1. Serwis MailOn.pl kategorycznie sprzeciwia się jakiejkolwiek formie SPAMu.
 2. MailOn.pl jest zgodny z ustawą świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdy nowo dodany odbiorca - samodzielnie czy przez właściciela danej listy mailingowej - musi potwierdzić zgodę na otrzymywanie wiadomości od jego nadawcy.
 3. W serwisie MailOn.pl jedyną obowiązującą metodą dodawania odbiorców do bazy jest Double Opt-In.
 4. Każda wysłana wiadomość e-mail jest opatrzona linkiem umożliwiającym odbiorcy wypisanie się z danej listy mailingowej, więcej: "Polityka prywatności".

Reagowanie na SPAM

 1. MailOn.pl nie udostępnia skarżącym, danych właściciela listy mailingowej, chyba że o te dane wystąpi sąd lub inny organ zobowiązany.
 2. Blokada konta użytkownika nigdy nie blokuje dostępu do listy mailingowej, która jest własnością właściciela danego konta. W takim przypadku na prośbę właściciela konta, przekazywana jest pełna lista subskrybentów w formacie pliku CSV.
 3. Skargi od subskrybentów, którzy dostali prośbę o potwierdzenie na otrzymywanie maili - MailOn.pl zabrania dodawania na listę autorespondera osób, które nie wyraziły na to zgody.
 4. W przypadku dodania odbiorcy za pomocą formularza www, odbiorca zostanie poinformowany, że było to działanie osób trzecich i otrzyma też numer IP osoby, która dodała go na listę.
 5. Skargi od subskrybentów, którzy potwierdzili zgodę na otrzymywanie maili - MailOn.pl wymusza metodę Double Opt-In, skargi te są zwykle nieuzasadnione i są wynikiem tego, że subskrybent nie przeczytał uważnie, na co wyraża zgodę.